петак, новембар 23, 2012

ČUVAR KNJIGA - Horhe Luis Borhes

 Čuvar knjiga

Tamo su vrtovi, hramovi i opravdanje hramova

stroga muzika i stroge reči,
šezdeset i šest heksagrama,
obredi koji su jedina mudrost
što je nebo podari ljudima,
raskoš onoga cara
čiju je vedrinu odrazio svet, njegovo ogledalo.
Tako su polja radala plodove,
a reke ostajale u svojim koritima,
ranjeni jednorog koji se vraća da najavi kraj,
tajni večni zakoni,
muzika sveta;
te stvari ili sećanje na njih su u knjigama
koje čuvam u kuli.


Tatari dođoše sa Severa

na malim kosmatim ždrepcima,
uništiše vojske
koje Sin neba posla da kazni njihovu bezbrižnost,
podigoše vatrene piramide i klaše,
ubiše grešnika i pravednika,
ubiše okovanog roba što čuvaše vrata,
zloupotrebiše i zaboraviše žene
i krenuše prema Jugu,
nedužni kao grabljive zveri,
svirepi kao bodeži.
U sumnjivoj zori
otac moga oca spase knjige.
Evo ih u kuli u kojoj obitavam,
podsećaju me na dane koji pripadahu drugima,
tuđe i drevne.


U mojim očima nema dana. Police su

odveć visoke i moje godine ih ne dostižu.
Milje prašine i sna opkoljavaju kulu.
Zašto bih se zavaravao?
Istina je da nikad nisam znao da čitam,
ali tešim se mišlju
da su mašta i prošlost već isto
za čoveka jučerašnjeg vremena
koji posmatra ono što je bilo grad
a sada se opet u pustinju pretvara.
Šta me sprečava da sanjam da sam nekad
odgonetnuo mudrost
i brižljivom rukom nacrtao simbole?
Ime mi je Hsijang. Čuvar sam knjiga
koje su možda poslednje,
jer ništa ne znamo o Carstvu
i Sinu neba.
One su tu, na visokim policama,
bliske i daleke u isti mah,
tajnovite i vidljive kao zvezde.
Tamo su vrtovi, hramovi.

Druga pesma o darovima 


Želim da zahvalim božanskom 

lavirintu posledica i uzroka 
za raznovrsnost živih bića 
koja sačinjavaju ovaj čudni svet, 
za razum, koji će neprestance sanjati 
o planu lavirinta, 
za Jelenino lice i Odisejevu istrajnost, 
za ljubav koja nam omogućava da vidimo druge 
kao što ih vidi božanstvo, 
za tvrdi dijamant i neuhvatljivu vodu, 
za algebru, palatu od dragocenih kristala, 
za mistični novac Angelusa Silezijusa, 
za Šopenhauera, 
koji je možda odgonetnuo svet, 
za blesak vatre 
koji nijedno ljudsko biće ne može gledati bez straha 
iskonskog, 
za mahagonij, kedar i sandal, 
za hleb i so, 
za tajnu ruže 
koja nudi boju a ne vidi je, 
za neke večeri i dane 1955, 
za tvrdokorne gonice stoke što u ravnici 
požuruju krdo u zoru, 
za jutro u Montevideu, 
za umetnost prijateljstva, 
za poslednji dan Sokratov, 
za reči koje su jednog sutona upućene 
sa jednog krsta ka drugom krstu, 
za onaj san Islama koji je obuhvatio 
hiljadu i jednu noć, 
za onaj drugi san, o paklu, 
plamenoj kuli što očišćuje 
i slavnim sferama, 
za Svedenborga 
koji je na londonskim ulicama sa andelima razgovarao, 
za tajnovite i drevne reke 
koje se sustiču u meni, 
za jezik kojim sam, pre toliko vekova, govorio u 
Nortumbriji, za mač i harfu saksonsku za more, 
što je blistava pustinja i znamen stvari koje ne znamo, 
za muziku reči engleske, za muziku reči nemačke, 
za zlato što se u stihovima presijava, 
za epsku zimu, 
za naslov knjige koju nisam pročitao: Gesta dei per Francos 
za Verlena, nedužnog kao ptice, 
za kristalnu prizmu i bronzani teg, 
za tigrove pruge, 
za visoke kule San Fransiska i ostrva Menhetn, 
za jutro u Teksasu, 
za onog Seviljca koji je napisao Moralnu poslanicu, 
a čije ime, kao što bi on i želeo, ne znamo; 
za Seneku i za Lukana iz Kordobe koji pre španskog jezika 
napisaše čitavu špansku književnost, 
za geometrijski i otmeni šah, 
za Zenonovu kornjaču, i Rojsovu mapu, 
za lekovit miris eukaliptusa, 
za jezik koji ume da oponaša mudrost, 
za zaborav koji briše ili menja prošlost, za naviku 
koja nas ponavlja i potvrduje poput ogledala, 
za jutro koje nam daje iluziju nekog početka, 
za noć, njenu tamu i njenu astronomiju, za hrabrost i sreću drugih 
ljudi, za otadžbinu, koja miriše u jasminu ili maču starinskom, 
za Vitmena i Franju Asiškog, koji su već napisali pesmu, 
za činjenicu da je pesma neiscrpna, 
da je neodvojiva od zbira svih stvorenja, 
da nikada neće stići do poslednjega stiha, 
i da se menja prema ljudima, 
za Frensis Hejzlem koja je molila decu 
da joj oproste što tako sporo umire, 
za trenutke pred san, 
za san i za smrt, ta skrivena blaga, 
za tajne darove koje ne nabrajam, 
za muziku, tajanstven oblik vremena.
Нема коментара:

Постави коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...